Blauw

Sandra van Heest
intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een club of vereniging.

Judoschool van Heest werkt sinds de invoering hiervan in 1999 nauw samen met het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Wij vinden het heel erg belangrijk dat alle kinderen kunnen deelnemen aan reguliere sportlessen en geld geen belemmering vormt. Bovendien is sporten gezond, bevordert het leerprestaties, vergroot het zelfvertrouwen en helpt kinderen nieuwe vrienden te maken.

Vooral in de beginperiode van de invoering van Jeugdfonds Sport was de vergoeding voor een seizoen niet kostendekkend. Desondanks lieten wij de kinderen altijd het hele seizoen meedoen. Pas sinds enkele jaren is de vergoeding verhoogd en dekt deze bijna alle kosten. In sommige gevallen is er ook nog een vergoeding voor een judo pak. Deze verbetering is natuurlijk zeer positief.

Wij behandelen de aanvragen altijd zeer discreet en assisteren ouders bij het indienen van de  subsidieaanvraag. Met name ouders met een taal- en schrijfachterstand hebben baat bij onze hulp, aangezien een subsidieaanvraag bij de gemeente voor deze doelgroep geen eenvoudige klus is.

Sandra is officieel intermediair voor het Jeugdfonds Sport.

Hierdoor is zij gemachtigd om ouders van kinderen van Judoschool van Heest, die in bezit zijn van een geldige stadspas, te helpen met de aanvraag of de aanvraag bij het Jeugdfonds Sport geheel voor hen te regelen.

Voor (begeleiding bij) het aanvragen van Jeugdfonds Sport kunt u terecht bij Sandra van Heest, via sandra@judoschool.nl.