Voorwaarden Judoschool van Heest

  1. Onderricht wordt genoten in de Judosport.
  2. De verschuldigde kwartaal contributie is ten tijde van het aangaan van het lidmaatschap-overeenkomst bindend.
  3. Telkens op 1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli van ieder kalenderjaar, dient de kwartaal
    contributie bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het bedrag dient op de genoemde vervaldatums op één van de rekeningen zijn bijgeschreven, graag altijd o.v.v de naam + lesdag v/h kind.
  4. Opzeggen dient vóór het einde van het reeds betaalde kwartaal of seizoen altijd schriftelijk gemeld te worden.
  5. Er is geen mogelijkheid tot restitutie.
  6. Tijdens de basisschool-vakanties is er geen les. Schoolvakanties zijn in de prijs verrekend. Met uitzondering van de zomervakantie.
  7. Onze judoschool is niet verantwoordelijk voor het zoekraken en of beschadigen van kleding/ spullen in de kleedkamer, of in de judozaal, laat waardevolle spullen thuis!
  8. Onze judoschool is niet aansprakelijk voor ongevallen gedurende de training en /of wedstrijden of andere activiteiten binnen of buiten de judoschool.
Logo Judoschool van Heest