Meestgestelde vragen aan Judoschool van Heest

Is er een wachtlijst?

Antwoord: ja en nee

Wij hebben drie vaste instroom momenten per seizoen: 1) na de zomervakantie en 2) na de kerstvakantie. 

Kinderen op de wachtlijst volgen bij 1) en 2) de proeflessen direct in de bestaande groep op de locatie die als voorkeur is opgegeven in het aanmeldformulier.

3) Eind juni organiseren we centrale kennismakingslessen. Dit houdt in: Alle nieuwe kinderen volgen gezamenlijk proeflessen op één locatie, specifiek de locatie met de grootste zaal in Zeeburg.

Deze kennismakingslessen worden altijd  goed bezocht en als super leuk ervaren.

Ondanks dat sommige ouders een stukje moeten fietsen, ontvangen we achteraf altijd zeer positieve reacties.

4) Indien de les het toelaat (wat vaak afhangt van de diversiteit van de groep, de locatie en het stadsdeel), laten we tussen deze drie instroommomenten soms ook nog kinderen meedoen voor een proefles. Als er veel nieuwe aanvragen zijn, plannen we een vierde kennismakingsronde.

Wekelijks instromen van nieuwe kinderen gaat ten koste van de kwaliteit van de les. Wij geven de voorkeur aan het creëren van het juiste moment om de nieuwe kinderen met extra aandacht te kunnen ontvangen. Op deze manier kan uw kind  op een leuke en goede manier zijn eerste ervaring met judo beleven.

In alle gevallen dient u uw kind eerst aan te melden via het aanmeldformulier.

 

Meer info: zie het aanmeldformulier voor de proeflessen.

Hoeveel bedraagt de contributie?

De contributie is per kwartaal.

De contributie voor het seizoen 23/24 bedraagt: 

Eén maal per week les:                             € 82,-50   per kwartaal 
Meerdere malen per week les:                  €123,75   per kwartaal 

De kwartaal dient per kwartaal vooruitbetaald te worden.

vervaldata zijn:

1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli

De vakanties zijn in de contributie verrekend, behalve de zomervakantie.

Het kwartaal juli-aug-sept is daardoor de helft van het kwartaalbedrag.

 

 

Mijn kind is 6 jaar start hij/zij dan in groep 1 of groep 2?

Antwoord: Nieuwe kinderen van 6 jaar starten altijd in groep 1.

Kinderen van 6 die in groep 2 zitten zijn kinderen die al lang op judo zitten.  

Mag je blijven kijken bij de judoles?

Tijdens de proeflessen mag er altijd een ouder mee aan de kant blijven kijken.

Wij stellen dit zelfs zeer op prijs, zodat u zelf ook kan zien en ervaren, hoe uw kind de les beleeft en niet geheel onbelangrijk om te zien hoe de leraar met veel passie vakmanschap en humor de les verzorgt, wat al jaren ons handelsmerk is.

 Daarnaast is het alleen op de laatste les van de maand mogelijk om te kijken. 

De judoka’s mogen op deze dag iemand meebrengen.

 

 

Mag ik zomaar een vriendje/vrindinnetje meenemen naar de les voor een proefles?

Het is helaas niet mogelijk om zomaar iemand mee te laten doen voor een proefles.

Dit gaat altijd ten koste van de kwaliteit van de les. Daarnaast heeft dit als gevolg, dat iedereen dan wel een keertje een vriendje mee wil nemen, en dan is het einde zoek. Een proefles moet altijd vooraf aangevraagd worden via het aanmeldformulier.

Meer info: zie het aanmeldformulier voor de proeflessen.

Wanneer zijn de examens/ clubkampioenschappen?

De examens en de clubkampioenschappen zijn beide twee keer per jaar.

Examens: in januari en in juli.

Clubkampioenschappen: tegen het einde van het jaar / in het kwartaal april-mei-juni.

 

 

Ik ben jarig, mag ik uitdelen?

Je mag altijd uitdelen als je jarig bent. Dit gebeurt aan het einde van de les. Wel even aangeven voor de les dat je jarig bent (geweest) en gaat uitdelen, anders weet de meester het niet.

Ook mag je als je jarig bent het laatste spelletje van de dag kiezen :)

Is er volgende week les?

Antwoord: Tijdens de landelijk basisschoolvakanties is er geen les, bij twijfel raadpleeg het vakantie rooster.

Een studiedag op school is voor ons géén vrije dag en is er gewoon judo.

In de agenda staan ook altijd de vakantie’s vermeldt.

 

 

Kan mijn kind op wedstrijdtraining?

Antwoord: Wedstrijdtraining is altijd op uitnodiging.

Tijdens de normale les, kan je worden uitgenodigd voor de wedstrijdtraining als de leraar denkt dat jij dit kan en vooral zelf ook leuk vindt.

Na de clubkampioenschappen worden er ook vaak kinderen uitgenodigd voor de wedstrijdtraining.

Overleg met de leraar of het voor uw kind geschikt is om aan wedstrijdtraining mee te doen is altijd mogelijk.

Lidmaatschap opzeggen/ restitutie?

Antwoord: Opzeggen kan vóór elk nieuw aanbrekend kwartaal als u per kwartaal betaald. Indien u per seizoen betaald, dient u op te zeggen vóór het einde van het seizoen.

Restitutie: U heeft geen recht op restitutie, wanneer uw kind voortijdig stopt met judo in het kwartaal of seizoen waarvoor u betaald heeft.

 

Naar de volgende groep?

Antwoord: Alleen de leraar bepaald of het voor een judoka tijd is om door te gaan naar de volgende groep.

Het moment waarop dit gebeurt is vaak na het examen. 

 

 

Is er les voor volwassenen?

Antwoord: Neen

Wij geven uitsluitend les aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar