Sutemi Waza (offerworpen)

1e offerworp

 • Tomoe Nage
 • Tomoe = boog / cirkel
 • Nage = werpen

1e van de 4e serie

 

2e offerworp

 • Yoko Tomoe
 • Yoko = zijwaarts
 • Tomoe = boog / cirkel
3e offerworp

 • Maki Tomoe
 • Maki = meerollen
 • Tomoe = boog / cirkel

“Meerollen naar houdgreep”

4e offerworp

 • Maki Komi
 • Maki = meerollen
 • Komi = in elkaar
5e offerworp

 • Yoko Gake
 • Yoko = zijwaarts
 • Gake = haken

1e van de 5e serie

 

6e offerworp

 •  Tani Otoshi
 • Tani = vallei
 • Otoshi = neerwerpen
7e offerworp

 •  Sumi Gaeshi
 • Sumi = hoek
 • Gaeshi = overnemen

2e van de 4e serie

8e offerworp

 • Uki Waza
 • Uki = zweven
 • Waza = techniek
9e offerworp

 • Kani Basami
 • Kani = kreeft
 • Basami = schaar

Verboden!! (maar niet in ne waza)

 
10e offerworp

 • Yoko Otoshi
 • Yoko = zijwaarts
 • Otoshi = neerwerpen
11e offerworp

 • Hane Maki Komi
 • Hane = vleugel
 • Maki = meerollen
 • Komi = in elkaar
12e offerworp

 •  Ura Nage
 • Ura = tegenovergesteld
 • Nage = werpen

3e van de 4e serie

13e offerworp

 • Yoko Guruma
 • Yoko = zijwaarts
 • Guruma = wiel / rad
14e offerworp

 • Yoko Wakare
 • Yoko = zijwaarts
 • Wakare = scheiden / verdelen
15e offerworp

 •  Tawara Gaeshi
 • Tawara = rijstbaal
 • Gaeshi = overnemen