Veel voller kon de judomat op het Schreuder Instituut op maandagavond 5 maart niet zijn. De pupillen A en B wedstrijdjudoka’s (6 – 12 jaar) van Judoschool Van Heest en Judoclub Landsmeer waren op bezoek gekomen bij Judo Academie Amsterdam voor een gezamenlijke training. Trainer Pieter Roos van Van Heest/Landsmeer zorgde er samen met de JAA trainers Bas en Kai voor dat alle judoka’s zich flink in het zweet hebben kunnen werken.

De bedoeling van de gezamenlijke training is tweeledig. Allereerst leer je heel veel van het judoën met judoka’s van andere clubs, waar ze net weer iets anders trainen en iets andere trucks in huis hebben. Daarnaast zijn de trainingen ervoor bedoeld om er voor te zorgen dat judoka’s in de regio Amsterdam elkaar beter leren kennen. Hierdoor zullen ze zich ook bij toernooien buiten Amsterdam sneller op hun gemak voelen.

Judoschool Van Heest/Landsmeer en Judo Academie Amsterdam werken al langere tijd samen in het wedstrijdjudo. De judoclubs werken allen vanuit eenzelfde visie waarin het opleiden en ontwikkelen van kinderen centraal staat. Naast de gezamenlijke trainingen ondersteunen de trainers elkaar in de coaching op toernooien en wisselen zij onderling kennis en ideeën uit. Ook zijn Judoschool Van Heest, Judoclub Landsmeer en Judo Academie Amsterdam allen actief vertegenwoordigd in TopJudo Amsterdam, een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van judotalent tot nationale toppers in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar.

Op de mat knalden de vonken er weer af vanavond. Na een warming-up met de nadruk en ritme en judogevoel bestond de training voornamelijk uit allerhande stoeivormen en randori (oefenwedstrijden). Aan het eind van de training stonden er een hele hoop rode koppies op dat mat en had iedereen er weer een paar judovrienden bij. Voor trainers, judoka’s en ouders was het dus weer en succes en het zal dan ook zeker niet de laatste keer zijn geweest dat we Pieter Roos en zijn pupillen bij ons uitnodigen.


Alle judoka’s op de foto van Judoschool van Heest, Judoclub Landsmeer en  Judo Academie Amsterdam