OVERZICHT NIEUWE REGELS (deze zijn ingegaan per 1-2-2017)

Wedstrijdtijd:
• Heren en dames vier (4) minuten. Evaluatie van de scores
• Er zijn nu slechts twee scores: ippon en waza-ari (yuko bestaat niet meer).
• Alle scores die tot heden yuko waren, zijn nu ook waza-ari.
• De waza-ari’s worden niet meer opgeteld. Waza-ari awasete ippon bestaat niet meer.
• Osae-komi tijd voor waza-ari is van 10 t/m 19 sec. Ippon is 20 seconden.

Technische score
• In de reguliere speeltijd kan een wedstrijd alleen worden gewonnen door een technische score. Dus alleen door waza-ari en ippon.
• Een straf (shido) is in de reguliere speeltijd niet bepalend om te winnen (met uitzondering van Hansokumake).

Golden score
• Bij gelijke stand (scores of als er geen scores zijn) in de reguliere speeltijd, zal de wedstrijd door gaan naar golden score. Dus ook ongeacht de shido’s. • Alle scores en straffen van de reguliere wedstrijd blijven op het bord staan.
• De beslissing in golden score zal bepaald worden door een score of door het verschil in shido’s.
• Het maximale aantal shido’s, is nu drie in plaats van vier. De derde shido is nu hansoku Make.
• De pakkingen pistolgrip, pocketgrip en eenzijdige pakking zijn toegestaan als deze pakking positief wordt gebruikt. Dus om een aanval te maken of voor te bereiden. Indien deze pakking negatief wordt gebruikt, wordt die onmiddellijk bestraft.
• Niet geldige kumi kata, zoals cross guard grip en het vastpakken bij de band zal niet bestraft worden, zolang Tori dit gebruikt om aan te vallen of als voorbereiding tot een aanval.

Tegen de geest van het judo.
• Het handelen tegen de geest van het judo, zal worden bestraft met Hansoku Make. Bijvoorbeeld van de mat af vluchten of bij iedere poging om de wedstrijd te ontvluchten.

Veiligheid
• Als Uke probeert zijn val/landing op de rug te voorkomen met een actie/beweging die gevaarlijk is voor hoofd, nek of rug, wordt hij bestraft met Hansoku Make. (Bijvoorbeeld brug landing).
• Het opvangen/landing op beide ellebogen wordt als geldig beschouwd en zal worden geëvalueerd als waza-ari.
• Landing op één elleboog is niet geldig voor een score.

Werpactie en overname
• In het geval van een overname zal de judoka die het eerst op de rug beland, degene zijn die is geworpen.
• Als er een score kan worden gegeven, zal die ook worden toegewezen.
• Elke actie na de landing zal als een ne-waza actie worden beschouwd en kan niet worden geteld.

Judogi
• Voor een sneller verloop van de wedstrijd en juiste mogelijkheid van kumi kata, is het noodzakelijk dat de judogi op correcte wijze is ingesloten in de band en de band strak is vastgebonden. Om dat mogelijk te maken zullen de deelnemers hun judogi en band, op aanwijzing van de scheidsrechter, zo snel als mogelijk tussen Matte en Hajime in orde brengen.

 

Scheidsrechter